thai.japanese.korean.sushi bar

 printable pdf menu 

open daily | 12 pm to close

sundays | 11.30am - 9pm

thursdays | closed